Enkele strategieën om overmatige schuld te beheersen

 • Optimaliseren van cash management
 • Efficiënter gebruik van werkkapitaal
 • Kosten verlagen
 • Eigen vermogens injectie
 • Vastgoed verkopen en schuld aflossen
 • Analyseren van de terugbetalingscapaciteit & een realistisch plan presenteren aan de geldverstrekkers
 • Swappen van vreemd vermogen in eigen vermogen
 • Veranderen van bank
 • Nadenken over kapitaalmarkt alternatieven
 • Private placements overwegen
 • Her-beoordeling van de waarde van de zekerheden
 • Analyseren van de vervalkalender van de leningen
 • Her-onderhandelen van de rente condities
 • Verhogen van de verhuurinspanningen om cash flow te genereren
 • Gelsverstrekker doet concessies die hij anders niet zou doen
 • Tijdelijk kapitaliseren van rente
 • Schuld ‘medation’
 • Schuld vermindering en verlenging van de betaaltermijnen