Schuld herstructurering in enkele (publieke) gevallen:

 • Homburg Invest
  • Uitgifte van hoog-rentende obligaties gedurende vele jaren; insolventie procedure gestart in September 2011 in Canada; uitgebreide onderhandelingen met hypotheekverstrekkers, diverse crediteuren en andere belanghebbenden; bod in contanten op diverse uitstaande obligaties tegen 25% – 50% van de nominale waarde medio 2013.
 • CV Damsigt
  • Kantoorgebouw van meer dan 15.000 m2 in Leidschendam-Voorburg; ongeveer 13,6 mln euro eigen vermogen geïnvesteerd in 2000 door 350 participanten in CV; totale waarde inclusief eigen vermogen circa 31 mln euro; hypotheeklening circa 22 mln euro; huurders Total en RGD zijn vertrokken; waarde wordt medio 2013 geschat op 6 mln euro; banken vragen CV participanten om bij te dragen aan de onderhoudskosten; herbestemmingsplan in voorberiding.
 • CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities)
  • Breevast, kantorenportefeuille met meer dan 1 mrd euro aan schulden; siolvabiliteit circa 29%; CMBS sinds 2007 van ongeveer 638 mln euro; knelpunten: wat is de reële waarde van de portefeuille en is het een liquide kantorenportefeuille?
  • Kurhaus, Scheveningen: CMBS vanaf 2006 geëindigd in January 2013 met restschuld van circa 50 mln euro; waarde Kurhaus in 2006 circa 63 mln en geschat op 24 mln euro in 2013 volgens de financiële pers.
 • Vastgoedfinanciering in Nederland
  • “ het loket bij banken voor vastgoedfinanciering zit potdicht” (FD 16 maart 2013); 60% van de vastgoedleningen moet geherfinancierd worden in de komende 3 jaar.